Bacaan Alkitab
Yeremia 10:17-

17  Angkutlah barang-barangmu dari negeri ini, hai orang-orang yang berada dalam pengepungan!
18  Sebab beginilah firman TUHAN: “Sesungguhnya, sekali ini Aku akan melemparkan penduduk negeri ini, dan Aku akan menyesakkan mereka, supaya mereka merasakannya.” —
19  Celakalah aku karena penyakitku, lukaku tidak tersembuhkan! Aku berpikir: “Ah, inilah suatu kepedihan yang harus kutanggung!”
20  Kemahku sudah rusak, dan semua talinya sudah putus. Anak-anakku telah pergi dari padaku, tidak ada lagi; tidak ada lagi yang mendirikan kemahku dan yang membentangkan tendaku. —
21  Sungguh, gembala-gembala sudah menjadi bodoh, mereka tidak menanyakan petunjuk TUHAN. Sebab itu mereka tidak berbahagia dan seluruh binatang gembalaan mereka cerai-berai.
22  Terdengarlah suatu berita, bunyinya: Kegemparan besar akan datang dari tanah sebelah utara, untuk membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi, menjadi tempat persembunyian serigala-serigala.
23  Aku tahu, ya TUHAN, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya.
24  Hajarlah aku, ya TUHAN, tetapi dengan selayaknya, jangan dengan murka-Mu, supaya aku jangan Kaubinasakan!
25  Tumpahkanlah kepanasan amarah-Mu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau, ke atas kaum-kaum keluarga yang tidak menyerukan nama-Mu; sebab mereka telah memakan Yakub dan menghabisinya, dan membuat tempat kediamannya menjadi puing.

Yeremia 11:1-17

1  Firman yang datang kepada Yeremia dari TUHAN, bunyinya:
2  “Dengarlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan sampaikanlah itu kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem!
3  Katakanlah kepada mereka: Beginilah firman TUHAN, Allah Israel: Terkutuklah orang yang tidak mendengarkan perkataan-perkataan perjanjian ini,
4  yang telah Kuperintahkan kepada nenek moyangmu pada waktu mereka Kubawa keluar dari tanah Mesir, dari dapur peleburan besi, dengan berfirman: Dengarkanlah suara-Ku dan lakukanlah segala apa yang Kuperintahkan kepadamu, maka kamu akan menjadi umat-Ku dan Aku akan menjadi Allahmu,
5  sehingga Aku dapat menepati sumpah yang telah Kuikrarkan kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepada mereka tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya, seperti halnya pada waktu ini.” Lalu jawabku: “Begitulah hendaknya, ya TUHAN!”
6  Berfirmanlah TUHAN kepadaku: “Serukanlah segala perkataan ini di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem dengan mengatakan: Dengarkanlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan lakukanlah itu!
7  Sebab Aku sungguh-sungguh memperingatkan nenek moyangmu, pada waktu Aku menuntun mereka keluar dari tanah Mesir; sampai kepada waktu ini Aku memperingatkan mereka terus-menerus: Dengarkanlah suara-Ku!
8  Tetapi mereka tidak mau mendengarkan ataupun memperhatikannya, melainkan mereka masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat; maka Aku telah mendatangkan ke atas mereka segala perkataan perjanjian ini, yang telah Kuperintahkan dipegang, tetapi mereka tidak memegangnya.”
9  Berfirmanlah TUHAN kepadaku: “Telah terdapat persepakatan jahat di antara orang Yehuda dan penduduk Yerusalem.
10  Mereka sudah jatuh kembali kepada kesalahan nenek moyang mereka yang dahulu telah menolak mendengarkan firman-Ku. Mereka mengikuti allah lain dan beribadah kepadanya. Kaum Israel dan kaum Yehuda telah mengingkari perjanjian-Ku yang telah Kuikat dengan nenek moyang mereka.
11  Sebab itu beginilah firman TUHAN: Sesungguhnya, Aku mendatangkan ke atas mereka malapetaka yang tidak dapat mereka hindari, dan apabila mereka berseru-seru kepada-Ku, maka Aku tidak akan mendengarkan mereka.
12  Dan biarpun kota-kota Yehuda dan penduduk Yerusalem pergi berseru-seru kepada para allah yang mereka sembah dengan korban bakaran, tetapi allah itu sama sekali tidak dapat menolong mereka pada waktu mereka ditimpa malapetaka.
13  Sebab seperti banyaknya kotamu demikian banyaknya para allahmu, hai Yehuda, dan seperti banyaknya jalan di Yerusalem demikian banyaknya mezbah yang kamu dirikan untuk membakar korban kepada Baal.
14  Adapun engkau, janganlah engkau berdoa untuk bangsa ini dan janganlah naikkan permohonan dan doa untuk mereka, sebab Aku tidak akan mendengarkan pada waktu mereka berseru kepada-Ku karena malapetaka mereka.
15  Apakah lagi urusan kekasih-Ku di dalam rumah-Ku, bukankah ia sudah melaksanakan rancangan-rancangan yang jahat? Dapatkah nazar-nazar dan daging yang suci melewatkan malapetaka dari padamu, sehingga kemudian engkau dapat beria-ria?
16  Pohon zaitun yang rimbun, elok dipandang mata, pernah TUHAN menamai engkau. Tetapi dengan bunyi keributan yang hebat Ia menyalakan api pada daun-daunnya, sehingga ranting-rantingnya terbakar.
17  TUHAN semesta alam, yang telah membuat engkau tumbuh, telah menentukan malapetaka atasmu karena kejahatan yang telah dilakukan oleh kaum Israel dan kaum Yehuda untuk menimbulkan sakit hati-Ku dengan membakar korban kepada Baal.”


Renungan GEMA
Mendengarkan Firman
GI Jokhana

Mendengarkan dengan gegabah dapat mengakibatkan kesalahan yang serius. Akan tetapi, tidak mendengarkan apa yang seharusnya kita dengarkan bisa berakibat lebih fatal lagi. Dalam Alkitab, kata “mendengar” tidak hanya berarti menangkap bunyi atau suara, tetapi juga berarti memberi respons, yaitu dengan mengambil langkah untuk melakukan atau mengimplementasikan.

Bangsa Israel adalah bangsa yang terikat kepada Allah melalui sebuah kovenan atau perjanjian. Sebagai umat perjanjian, bangsa Israel seharusnya hidup sesuai dengan ikatan perjanjian itu. Namun, di bagian ini (11:1-17), bangsa Israel justru mengingkari perjanjian dengan hidup memberontak kepada Allah. Mereka menolak untuk mendengar dan menaati atau melakukan firman Tuhan (11:3-4,7-8,10). Apa yang mereka lakukan menyakitkan hati Allah dan membuat Allah mengeluh (bandingkan dengan 11:17). Sebagai akibat dari kedegilan hati mereka yang jahat, Tuhan akan mendatangkan hukuman atas mereka dan Ia menolak untuk mendengarkan doa mereka (11:8,11,14).

Umat Tuhan harus mendengarkan firman-Nya. Ini adalah standar paling mendasar sebagai umat Tuhan. Tuhan telah menyatakan diri-Nya dan kehendak-Nya melalui firman-Nya. Ia menghendaki agar umat-Nya hidup menaati Dia, agar mereka menjadi umat Allah dan Ia menjadi Allah mereka (11:4). Tuhan ingin agar Anda mendengarkan firman-Nya. Bila Anda benar-benar ingin mendengarkan firman-Nya, Anda harus menyediakan waktu untuk membaca dan mempelajari Alkitab secara serius setiap hari. Thomas à Kempis (1379-1471) pernah menulis, “Diberkatilah setiap telinga yang tidak hanya mendengar suara yang terdengar, melainkan mencari kebenaran yang terkandung dalam suatu pengajaran. Diberkatilah mata yang tertutup untuk hal-hal duniawi, tetapi terbuka untuk hal-hal rohani. Diberkatilah mereka yang dengan sukacita memberikan waktunya bagi Allah dan melepaskan diri dari semua penghalang di dunia ini. Pertimbangkanlah hal-hal ini, o jiwaku, dan dengarkanlah Tuhan Allahmu berbicara.” Kapankah terakhir kali Anda meminta Tuhan membuka hati Anda agar Anda dimampukan untuk mendengar dan menerima firman-Nya? Berdoalah agar Tuhan memberi Anda bukan hanya telinga untuk mendengar, tetapi juga hati untuk melakukan firman-Nya!

 


Renungan GeMA
Website: http://gky.or.id/

Refleksi GeMA
Instagram: https://www.instagram.com/gerejakristusyesus/
Spotify: https://open.spotify.com/show/41oX35XXNm06sPLxehtAbU
Facebook: https://www.facebook.com/gkysinode